logo_EU_Polska_inne_02

Informacje

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

prace nad rozpoczęciem wdrażania nowej Lokalnej Strategii Działania aktualnie trwają, w związku z tym przedstawiamy Państwu do konsultacji następującą dokumentację:

⇒ Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju Pobierz

⇒ Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji Pobierz

⇒ Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR  na lata 2023-2027 Pobierz

⇒ Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR na lata 2023 -2027 Pobierz

⇒Regulamin Pracy Rady Pobierz

⇒Plan szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biuraPobierz

Uwagi prosimy kierować bezpośrednio do biura LGD osobiście lub poprzez email.

Formularz uwag LSR 2023-2027: Pobierz

 

 

 

Aktualności

Skip to content