2023-05-17

Zaproszenie na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków LGD

Zaproszenie na Walne w dniu 24.05.2023
2023-04-06

2023-03-03

Świętokrzyskie LGD – 17 drużyn grających do jednej bramki

Dobiega koniec aktualnego programowania PROW 2014-2020, poniżej przedstawiamy mierzalne efekty pracy wszystkich LGD z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach działania LEADER do końca 2022 r. zawartych zostało 1497 umów na kwotę dofinansowania ponad 206 mln zł, w realizacji pozostaje 307 […]
2023-02-21

Ostateczne wyniki naboru nr 17/2022/G ogłoszonego w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 5/2023 z dnia 20.02.2023r. Lista obecności z dnia 20.02.2023r. Rejestr interesów z dnia 20.02.2023r. Lista wybranych grantobiorców – nabór 17/2022/G  
2023-01-30

Wyniki oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 17/2022/G, Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 2/2023 z dnia 18.01.2023r. Protokół nr 3/2023 z dnia 24.01.2023r. Protokół nr 4/2023 z dnia 25.01.2023r. Lista obecności 18.01.2023r. Lista obecności 24.01.2023r. Lista obecności 25.01.2023r. Rejestr interesów 18.01.2023r. Rejestr interesów 24.01.2023r. Rejestr interesów 25.01.2023r. Lista wniosków podlegających ocenie […]
2023-01-20

Wyniki naboru nr 18/2022 ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 “Podejmowanie działalności gospodarczej”

Protokół nr 1/2023 z dnia 17.01.2023r. Lista obecności z dnia 17.01.2023r. Rejestr interesów Lista biorących udział w ocenie Lista operacji spełniających warunki wsparcia – nabór 18/2022 Lista operacji wybranych – nabór 18/2022    
Skip to content