Szukaj
logo_EU_Polska_inne_02

Informacje

Zdjęcie ze spotkania dotyczącego ...

Podpisanie umowy ramowej Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029

W dniu 9 stycznia 2024 roku w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowa została podpisana pomiędzy  Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem Bętkowskim oraz Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Panem Markiem Jońca reprezentujących Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Prezesem Zarządu Panią Bogusławą Wypych oraz  Członkiem Zarządu Panem Wojciechem Abramowiczem reprezentujących Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF”.
Umowa opiewa na kwotę 3 062 500,00 €, pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zdobyte środki zostaną przeznaczone na działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, która została wypracowana w drodze konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych. Realizacja umowy będzie odbywała się w latach 2023 – 2029.

Aktualności

Skip to content