logo_EU_Polska_inne_02

Rada Stowarzyszenia

Skład Rady Stowarzyszenia Teresa Szwaczka – Przewodnicząca Rady Lidia Titow-  Wiceprzewodnicząca Rady Zdzisław Gzyl– Sekretarz Rady Banaś Urszula – członek Bekier Tomasz  – członek Borgiasz Urszula – członek Jajeśniak Kazimierz – członek Kasprzak Zbigniew – członek Kornalska Elżbieta – członek Krawczyk Jarosław – członek Kwiecień Sławomir – członek Krzysztofik Paweł– członek Wawrzykowski Piotr – członek […]

Komisja Rewizyjna

1.  Iwańska Karolina– Przewodnicząca Komisji 2. Kalisz Łukasz – Zastępca Przewodniczącego 3. Gądek Wojciech  – Sekretarz Komisji

Zarząd Stowarzyszenia

1. Wypych Bogusława – Prezes Zarządu 2. Bierońska Kinga – Wiceprezes Zarządu 3. Węglowski Włodzimierz – Wiceprezes Zarządu 4. Koper Tomasz – Skarbnik Zarządu 5. Abramowicz Wojciech – Członek Zarządu 6. Chaja Tomasz – Członek Zarządu 7. Łukasik Dominik – Członek Zarządu 8. Lato Jacek – Członek Zarządu 9. Piotrowski Mariusz – Członek Zarządu 10. Soboń Tadeusz – Członek Zarządu 11. […]

Kiedy pierwsze nabory?

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przewidywanych naborów w ramach nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata  2023-2027 w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój kierowany przez społeczność (RKLS) informujemy, że pierwsze nabory zaplanowano nie wcześniej niż  w ostatni (IV) kwartał 2024 roku. Przybliżony termin naborów jest uzależniony od przekazania przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa […]

Podpisanie umowy ramowej Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029

Zdjęcie ze spotkania dotyczącego ...

W dniu 9 stycznia 2024 roku w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowa została podpisana pomiędzy  Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem Bętkowskim oraz Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Panem Markiem Jońca reprezentujących Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Prezesem Zarządu Panią Bogusławą […]

Walne Zebranie Członków

Lista Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” Lista Członków Prawnych LGD Lista Członków Fizycznych LGD Poniżej zamieszczony został Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków LGD

Statut stowarzyszenia

Statut Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf” Poniżej zamieszczamy statuty do pobrania Pobierz: STATUT z dnia 28.12.2015 STATUT z dnia 19.11.2021 STATUT z dnia 14.04.2023

Podsumowanie pracy nad strategią

Spotkania w terenie dobiegły końca, ankiety i fiszki przekazane. Przed przystąpieniem do pracy w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania w latach 2023-2027 członkowie zespołu roboczego pracują nad budżetem strategii. Bardzo dziękujemy wszystkim za duże zaangażowanie i merytoryczne wskazówki .

Skip to content