logo_EU_Polska_inne_02

Informacje

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się siew dniu 26.01.2023r. (czwartek) od godziny 10:00 do godziny 15:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (III piętro). 

Plan przebiegu warsztatów:

1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru LGD.

2. Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

3. Podsumowanie warsztatu

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 24.01.2023r. telefonicznie 41 386 41-14 lub na adres email biuro@lgdjedrzejow.pl.

Aktualności

Skip to content