Szukaj
logo_EU_Polska_inne_02

Informacje

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne dotyczące bieżącej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się siew dniu 31.01.2024r. (środa) od godziny 10:00 do godziny 15:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (III piętro). 

Plan przebiegu warsztatów:

 1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LGD.
 2. Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:
 3. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 • Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?
 1. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
 • Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?
 1. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
 1. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
 1. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
 • Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
 • Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
 1. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność
 1. Podsumowanie warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 30.01.2024r. telefonicznie 41 386 41-14 lub na adres email biuro@lgdjedrzejow.pl

Aktualności

Skip to content