Realizacja LSR

W ostatni weekend  tj. 18 i 19 września 2021r. pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” uczestniczyli w trzech wydarzeniach współfinansowanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz XVI Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Parku Etnograficznym w Tokarni.

W sobotę odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie utworzonego miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków – Wiaty w Sędziszowie Rynek.  Wiata została wybudowana  w ramach realizacji przez LGD projektu współpracy pod nazwą „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osiedla – Rynek Sędziszów.

W sobotę również odbyło się poświęcenie strojów regionalnych zakupionych w ramach grantu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Słaboszowicach.

W niedzielę w ramach realizacji projektu grantowego odbył się Festyn Rodzinny oraz uroczyste otwarcie wyremontowanej remizy w Rembiechowie.

Również w niedzielę LGD uczestniczyło w XVI Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. Podczas Jarmarku  udzielano szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych. Ponadto pracownicy stoiska informowali zainteresowanych o aktualnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020 oraz o nowym programowaniu w ramach którego zostanie opracowana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021 – 2027.

Kolejką w „ŚWIAT”

W minioną sobotę tj. 07.08.2021r. odbyło się spotkanie integracyjno – promujące pod nazwą Kolejką w „ŚWIAT” zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF” w ramach projektu współpracy „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”. Projekt realizowany jest w ramach współpracy 5 lokalnych grup działania: „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,  Ponidzie, Perły Czarnej Nidy, Królewskie Ponidzie oraz Dorzecze Wisły. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób z terenu objętego projektem. Dużym zainteresowaniem  cieszyły się atrakcyjne przejazdy drezynami. Część artystyczną uświetnił zespół instrumentalno – wokalny „Super Duo”. Już niebawem migawki ze spotkania zostaną umieszczone w spocie promującym projekt ŚWIAT.

Zaproszenie na spotkanie realizowane w ramach projektu współpracy „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” pod nazwą Kolejką w „ŚWIAT”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia
Jędrzejowska – Gryf” zaprasza na spotkanie realizowane w ramach projektu współpracy „Świętokrzyska Wspólna  i Aktywna Turystyka”

pod nazwą Kolejką w „ŚWIAT” w dniu 07 sierpnia 2021 roku.

Miejsce spotkania Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Sielsko na Wygodzie”

Program spotkania:

13:00 – 15:00

  • Rozpoczęcie Spotkania oraz przywitanie przybyłych gości
  • Informacja na temat realizowanego projektu współpracy pod nazwą
  • „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”
  • Informacja o bieżącej działalności LGD
  • Przez cały czas możliwe będą konsultacje osób zainteresowanych z pracownikami Biura LGD

15:00 – 19:30 – Integracyjna część spotkania:

  • Część integracyjną uświetni zespół instrumentalno-wokalny oraz atrakcyjne menu
  • Dodatkowa atrakcja spotkania będą darmowe przejazdy drezynami  na trasie Wygoda – Motkowice

Dojazd na spotkanie we własnym zakresie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 04.08.2021r. do godziny 14:00     pod nr. tel. (41) 386 41 – 14

Ilość uczestników ograniczona, w związku z tym zaproszenie skierowane jest głównie do członków Stowarzyszenia LGD.

Podczas spotkania obowiązuje dystans społeczny. Uczestnicy zobowiązani są posiadać maseczki ochronne.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” otrzymała możliwość pozyskania dodatkowych środków w wysokości  804 000,00 € co przy kursie 4,00 zł. daje nam kwotę 3  216 000,00 zł na wdrażanie Naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022 – 2023. Bonus w takiej kwocie jest przyznany za bardzo dobrą  dotychczasową realizację LSR
w bieżącym programowaniu.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na następujące działania:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej (1 200 000,00 zł) czyli premie o wartości 75 000,00zł;
  2. Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb grup defaworyzowanych (2 016 000,00zł)

Ogłoszenie naborów planowane jest w ostatnim kwartale 2021 roku.

Zmiany w formularzu umowy o przyznaniu pomocy wraz z aneksem do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy  na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj dalej Zmiany w formularzu umowy o przyznaniu pomocy wraz z aneksem do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

Informujemy, że w dniu  04.06.2021r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne.

Dzień wolny został ustalony w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA ! Ważna informacja dotycząca pracy biura LGD

Informujemy, że ze względu na przedłużenie obowiązujących obostrzeń, Biuro LGD będzie funkcjonować zdalnie do dnia 23.04.2021r.

Prosimy o wyrozumiałość i  życzymy dużo zdrowia.

Przypominany również, że z pracownikami LGD można się konsultować korzystając z niżej wymienionych nr kontaktowych i adresów email.                    W razie konieczności osobistego spotkania się z pracownikiem prosimy o kontakt telefoniczny.

Bogusława Wypych – 505 624 700,  b.wypych@lgdjedrzejow.pl

Marta Suwała – 505 237 056,            m.suwala@lgdjedrzejow.pl

Anna Stradomska – 504 322 547,     a.stradomska@lgdjedrzejow.pl

Karolina Wiewiór – 509 451 066,      k.wiewior@lgdjedrzejow.pl

Email: biuro@lgdjedrzejow.pl

 

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia

Lokalna Grupa  Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Bogusława Wypych