2022-06-27

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Regulamin naboru wniosków nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostepnej infrastruktury… Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny zgodności […]
2022-05-16

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Prosimy o zapoznanie się z planowanymi do wprowadzenia zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą aktualizacji dostępnych środków środków finansowych. Lokalna Strategia Rozwoju – plan działania
2022-04-27

INFORMACJA!

Informujemy, że w dniu 2 maja 2022r. (poniedziałek) Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF”  będzie nieczynne. W tym dniu kontakt z  pracownikami  będzie odbywać  się za pośrednictwem indywidualnych służbowych numerów telefonów oraz indywidualnych adresów email.  tj.: Marta […]
2022-04-14

Informacja z posiedzenia Rady LGD z dnia 12.04.2022r. dotycząca ponownej oceny wniosku nr 2022/16/17 w ramach złożonego protestu.

Protokół nr 6/2022 z dnia 12.04.2022r. Lista obecności Lista bioracych udział w ocenie Rejestr  interesów  Uchwała nr 51/2022 w sprawie ponownej oceny wnosku nr 2022/16/17
2022-04-12

2022-03-31

Wyniki naboru wniosków nr. 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 4/2022 z dnia 24.03.2022r. Protokół nr 5/2022 z dnia 29.03.2022r. Lista obecności z dnia 24.03.2022r. Lista obecności z dnia 29.03.2022r. Rejestr interesów z dnia 24.03.2022r. Rejestr interesów z dnia 29.03.2022r. Lista bioracych udział w ocenie z dnia 24.03.2022r. […]
Skip to content