Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 21 czerwca 2018r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 z dnia 21.06.2018r.