Wyniki naborów: 12/2020 oraz 13/2020

Protokół nr 2 z dnia 17.06.2020r.

Protokół nr 3 z dnia 18.06.2020r.

Lista obecności 18.06.2020r.

Lista obecności 17.06.2020r.

Lista biorących udział w ocenie – nabór 12/2020

Lista biorących udział w ocenie – nabór 13/2020

Rejestr interesów – nabór 13/2020

Rejestr interesów- nabór 12/2020

Lista wniosków nie spełniających warunków – nabór 13/2020

Lista wniosków spełniających warunki – nabór 13/2020

Lista wniosków spełniających warunki – nabór 12/2020

Lista operacji wybranych – nabór 12/2020 – Dostosowanie infrastruktury

Lista operacji wybranych – nabór 13/2020 – Podejmowanie działalności gopodarczej

Informacja z rozstrzygnięcia złożonych ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie).

Protokół z przebiegu postępowania

Informacja o wynikach z  zapytania ofertowego pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (element C.5)

Informacja o wynikach Nagłowice

Uwaga! Uchylone zostały przepisy dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez beneficjentów PROW 2014 – 2020

Wszystkich naszych beneficjentów aktualnie realizujących wnioski prosimy o zapoznanie się poniższą informacją dotyczącą konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/258-uwaga-uchylone-zostaly-przepisy-dot-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykonawcow-przez-beneficjentow-prow-2014-2020

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia złożonych ofert dot.  zapytania ofertowego pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
(element C.5)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wynikach zkonkursu ofert na Utwardzenie szlaku rowerowego
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (element C.7 Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej).

Informacja o wynikach – Słupia

Informacja z otwarcia złożonych ofert na Utwardzenie szlaku rowerowego
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka  (element C.7 Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej).

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia złożonych ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie).

Informacja z otwarcia ofert-1

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – zał. nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zał. nr 2

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna:

Plan pogladowy

Plan sytuacyjny

Przedmiar robót.

Przekrój kładka

Rzut i przekrój altany

 

 

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane – Utwardzenie szlaku rowerowego

Załącznik_nr_1_-_Wzór_zapytania_ofertowego

Projekt, przekroje, przedmiar, kosztorys ofertowy-1

SST-2