Zapraszamy do udziału w projekcie – UWAGA – termin rekrutacji przedłużony do 15 października 2020

Klub Seniora w Nowej Wsi dostępny 5 dni w tygodniu od 8 do16, 20 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego Do każdego uczestnika projektu chcemy podejść holistycznie, dbając o poprawę nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności ale stanu umysłu.

OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIE BĘDĄ POBIERANE ŻADNE OPŁATY.

Grupę docelową Stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność, zamieszkujący w Gminie Nagłowice w wieku 60+ (Kobiety w wieku powyżej 60 lat, Mężczyźni w wieku powyżej 65 lat), osoby samotne lub żyjące w rodzinach, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Ograniczona liczba miejsc (20 osób na rok) w Klubie Seniora wynika z możliwości lokalowych.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z kilku warsztatów.
WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA SENIORÓW
WARSZTATY KOMPUTEROWE
WARSZTATY KULINARNE
WARSZTATY WIKLINIARSKIE
WARSZTATY GIMNASTYCZNE
WARSZTATY.SEROWARSKIE
WARSZTATY PSZCZELARSKIE
WARSZTATY ZIELARSKIE I HORTITERAPEUTYCZNE
WARSZTATY ZDROWY TRYB ŻYCIA

Uwaga termin rekrutacji przedłożony do 15 października 2020 roku.

Link do strony projektu : http://senior.sos.pl/ 

Szczegóły w załączeniu:

Karta informacyjna

Formularz złoszeniowy

Konsultacje społeczne LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Zmiany dotyczą przewalutowania Lokalnej Strategii Rozwoju z PLN na EURO,
w celu wykorzystania różnic kursowych.

LSR- wersja po przewalutowaniu na euro

Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

Zarząd LGD  „ Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 18 września 2020r. (piątek)  o godz. 1300w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9.           W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  drugi termin                 w tym samym dniu  o godzinie 1330.

Porządek obrad w załączniku:

Porządek obrad

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 15/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 15/2020/G -1.3.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1.3.3 Regulamin naboru wniosków

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 15/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

BEZPŁATNA LINIA AUTOBUSOWA – INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

Szanowni Państwo,

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Z inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego uruchomiono bezpłatną linię autokarową łączącą Kielce ze Świętym Krzyżem.  We wtorek, po oficjalnej Konferencji Prasowej miał miejsce pierwszy specjalny inauguracyjny przejazd autokaru.  

Autobus turystyczny, oklejony zdjęciami z regionu, pierwszych turystów zabierze na Święty Krzyż już 15 sierpnia 2020 roku! Będzie kursował do 27 września 2020. Autobus będzie się zatrzymywał na ośmiu przystankach na trasie (tabela z przystankami i harmonogram kursów poniżej).  Będzie kursował w każdy weekend (sobota i niedziela) 3 razy dziennie aż do końca września 2020 r. plus dodatkowo jeden kurs – 14 września (poniedziałek) – kiedy to na Św. Krzyżu odbywa się główna uroczystość w ramach Odpustu Podniesienia Drzewa Krzyża Świętego (wyjazd z Kielc godz. 10.00 / wyjazd ze Św. Krzyża godz. 14.00).

Przystanki i harmonogram kursów:

Kielce- Święty krzyż 1 kurs 2 kurs 3 kurs
Kadzielnia (parking dla autokarów) 10:00
Dworzec PKP 06:30 10:08 14:30
Cedzyna – parking przy hotelu Echo 06:50 10:28 14:50
Mąchocice – parking za hotelem Ameliówka 06:57 10:35 14:57
Ciekoty – pętla autobusowa przy Szklanym Domu 07:04 10:42 15:04
Święta Katarzyna – parking przy Jodełce 07:11 10:50 15:12
Bieliny – przystanek przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej / Krótkiej – pensjonat pod kogutami 07:19 11:05 15:27
Huta Szklana – parking (lub okolice) 07:34 11:14 15:36
Święty Krzyż (pętla) 07:43 11:20 15:42
Święty Krzyż- Kielce 1 kurs 2 kurs 3 kurs
Święty Krzyż (pętla) 08:40 12:45 18:00
Huta Szklana – parking (lub okolice) 08:46 12:51 18:06
Bieliny – przystanek przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej / Krótkiej – pensjonat pod kogutami 08:56 13:00 18:12
Święta Katarzyna – parking przy Jodełce 09:11 13:15 18:27
Ciekoty – pętla autobusowa przy Szklanym Domu 09:19 13:22 18:35
Mąchocice – parking za hotelem Ameliówka 09:26 13:29 18:44
Cedzyna – parking przy hotelu Echo 09:34 13:36 18:51
Dworzec PKP 09:54 13:56 19:11
Kadzielnia (parking dla autokarów) 14:04

Uzupełnieniem przejazdu będzie obsługa przewodnicka w autokarze. Autokar jest pięknie obrandowany, klimatyzowany, z dwoma ekranami na których w drodze powrotnej prezentowane będą filmy o regionie. Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców, działających na Państwa obszarze w branży turystycznej do wykorzystania tej darmowej usługi transportowej. Korzyści z wprowadzenia bezpłatnej linii autobusowej na trasie Kielce – Święty Krzyż będą mieć zarówno turyści i przedsiębiorcy działających w branży turystycznej, jak i  mieszkańcy.

  • Dla turystów to przede wszystkim rozwiązanie problemu braku komunikacji między Kielcami a najważniejszymi miejscami turystycznymi Gór Świętokrzyskich – Świętą Katarzyną i Świętym Krzyżem a także udogodnienie dla wszystkich zainteresowanych jednodniowym przejściem najpopularniejszym szlakiem w regionie ze Świętej Katarzyny przez Łysicę na Święty Krzyż. Dzięki autobusowi będą mogli wrócić bezpośrednio do Świętej Katarzyny.
  • Dla przedsiębiorców bezpłatna linia pozwoli rozszerzyć ofertę – będzie można dołączyć bezpłatny przejazd do pakietów oferowanych przez hotelarzy, biura podróży i inne podmioty turystyczne.
  • Dla mieszkańców to z kolei rozwiązanie problemu osób niezmotoryzowanych, a zainteresowanych zwiedzaniem okolic Łysogór a także działanie na rzecz osób starszych, chorych, dla których bezpłatny autobus to obecnie jedyna opcja umożliwiająca dotarcie do atrakcji Łysogór.

Więcej informacji oraz rezerwacja biletów

System rezerwacji biletów jest dostępny na stronie internetowej www.swietokrzyskie.travel.  Wejście do systemu poprzez kliknięcie na baner główny.

Aby zrobić rezerwację należy wypełnić formularz (wybrać trasę, datę i godzinę kursu, podać liczbę miejsc, imię i nazwisko,  numer telefonu  oraz e-mail – na podany adres zostanie wysłany link aktywacyjny do potwierdzenia rezerwacji, w który należy kliknąć,).  Po kliknięciu wygeneruje się bilet z numerem rezerwacji, który należy w formie papierowej lub elektronicznej okazać kierowcy. Limit rezerwacji indywidualnych to 5 biletów na 1 osobę. Po przekroczeniu ilości dostępnych miejsc – system automatycznie zablokuje zapis na daną linię (dzień/godzinę).

Uwaga! W przypadku przedsiębiorców (biur podróży, hoteli, atrakcji turystycznych itp.) istnieje możliwość dokonywania rezerwacji dla większej (niż 5) ilości osób.

W przypadku rezerwacji grupowych,  jakichkolwiek pytań lub celem ustalenia szczegółów prosimy o kontakt mejlowy: autobusturystyczny@swietokrzyskie.travel

Osoby do kontaktu w sprawie autobusu:

– dni powszednie: Magda Mazgaj, tel. 517 442 478

– weekendy: Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach: tel. 41 348 00 60

Liczymy, że w tym wciąż trudnym pandemicznym okresie autokar uatrakcyjni ofertę turystyczną Świętokrzyskiego.

Pozdrawiamy,

Regionalna Organizacja Turystyczna                                                                        Województwa Świętokrzyskiego                                                                                         ul. H. Sienkiewicza 78                                                                                                     25-501 Kielce
(Best Western Grand Hotel – 4 piętro)

Informacja z posiedzenia Rady LGD – zatwierdzenie list wybranych grantobiorców

Protokół 11/2020 z dnia 31.07.2020r.

Rejestr interesów

Lista wybranych grantobiorców nabór 12/2020/G

Lista wybranych grantobiorców nabór 13/2020/G

Lista wybranych grantobiorców nabór 14/2020/G

 

 

Jesień w kolorze słońca

Aktualnie dobiega końca realizacja projektu „Jesień w kolorze słońca”                       to w Nowej Wsi  w gminie Nagłowice trwają końcowe prace remontowe                 i adaptacyjne w części budynku po szkole podstawowej na Dzienny Dom Seniora. Projekt na to przedsięwzięcie został napisany i będzie realizowany przez  Fundację „Instytut Dygasińskiego” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.  Na realizację wniosku w ramach  Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działania  RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych i  Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), pozyskano kwotę pozyskano    1 389 772,00 , wkład własny Fundacji  143 420,00, w tym wkład prywatny             67 820,00. Projekt , o którym mowa został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Celem realizacji projektu  jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 60 os osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność(35K  i 25M w wieku 60+) z gminy Nagłowice od 01.09.2020 do 31.08.2023r. poprzez utworzenie 20 miejsc opieki dostępnych od września 2020r.          w nowo otwartym Klubie Seniora w Nowej Wsi,     w którym będą prowadzone usługi opiekuńcze: usługi krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych. W ramach projektu zostaną podjęte działania będące odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób niesamodzielnych, przełamujące zdiagnozowane bariery. Wsparcie w postaci: dostępnych      5 dni w tyg. po 8 godz. 20  miejsc krótkookresowego pobytu dziennego w Klubie seniora oraz zajęć z psychologiem, warsztatów usprawniająco-aktywizujących. Każdy uczestnik projektu będzie brał udział       w kilku warsztatach, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników projektu.   Wpłynie to  pozytywnie na poprawę i zwiększenie dostępności usług społecznych dla kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób  niesamodzielnych z gminy  Nagłowice. Realizacja projektu         i osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu i produktu wpłynie na zwiększenie w przeciągu 3 lat dostępu do usług społeczno-opiekuńczych dla 60 osób . (35 kobiet i 25 mężczyzn), to jest 20 osób rocznie,   a tym samym przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego. Jak wynika         z analizy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, ze względu na przyrost seniorów  w gminie  Nagłowice zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi ma trend rosnący i zapewni min. 3 letnią trwałość projektu. Do każdego  chcemy podejść indywidualnie , dbając o poprawę nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności ale stanu umysłu. Jesteśmy otwarci na udział osób niepełnosprawnych w projekcie, w razie potrzeby zastosujemy racjonalne usprawnienia, mające na celu umożliwienie ich uczestnictwa w Projekcie.

Od uczestników projektu nie będą pobierane żadne opłaty. Nabór uczestników na pierwszy rok rozpocznie się od 6 do 20 sierpnia br. Wkrótce ukaże się regulamin naboru. Przewidziany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 września 2020r.

Bogusława Wypych                                                                                                                Prezes LGD Ziemia Jędrzejowska -Gryf

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 13/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 8/2020 z 15.07.2020r.

Protokół nr 9/2020 z 16.07.2020r.

Protokół nr 10/2020 z 21.07.2020r.

Rejestr interesów – nabór 13/2020

Lista biorących udział w głosowaniu

Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 13/2020