LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,  jako partner zaprasza do udziału w projekcie  LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1

Szczegóły w załączniku

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Ważna informacja dla realizujących wnioski ! Uruchomienie portalu ogłoszeń!

Począwszy od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Czytaj dalej Ważna informacja dla realizujących wnioski ! Uruchomienie portalu ogłoszeń!

Spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące wniosków grantowych

Informujemy, że w ramach realizacji planu komunikacji w dniach określonych poniżej odbędą się spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące postępów we wdrażaniu LSR.

W spotkaniach obowiązkowo powinni uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń zainteresowanych składaniem wniosków grantowych.

Harmonogram-konsultacji

Zaproszenie na bezpłatne seminarium

Plakat - Kraków

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” odbytego w dniu 10.02.2017r.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 10.02.2017r

Rejestr interesów członków Rady dla naboru 3-2016

Lista biorących udział w ocenie wniosków dla naboru 3-2016

Rejestr interesów członków Rady dla naboru 4-2016

Lista biorących udział w ocenie wniosków dla naboru 4-2016

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017 – przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Regulamin naboru wniosków

Procedura oceny i wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji 

Regulamin Pracy Rady

Karta weryfikacji formalnej wniosku

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Regulamin naboru wniosków

Procedura oceny i wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji 

Regulamin Pracy Rady

Karta weryfikacji formalnej wniosku

INFORMACJA

Dotyczy naboru na powierzenie grantu.

Przypominamy, że nabór trwa od 13 lutego do 27 lutego. Zachęcamy stowarzyszenia do  składania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia. Informujemy, że w każdym przedsięwzięciu konieczne jest uzyskanie grantów na kwotę min. 50 tyś. złotych.  W przypadku nie uzyskania wymienionej kwoty na to przedsięwzięcie zostanie ogłoszony dodatkowy nabór.

 

                                                                                                      Prezes Zarządu LGD Bogusława Wypych

Informacja o wyłączeniu funkcji korzystania z generatora wniosków