Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, zaprasza do składania ofert cenowych na organizację i przeprowadzenie kursu/kursów podnoszących umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe: barmana i baristy w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”.

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

„RESTAURATOR SERWIS”

Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz

Ul. Hauke-Bosaka 11

25-217 Kielce

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi na wykonanie mebli w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

MEBLE – TWÓJ STYL

Szymon Sygut

Ludwinów 20B

28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.