Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS dla dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS

Ponowne ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” informuje, że:

  • na stanowisko Asystent kierownika do spraw organizacji projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”, w ramach RPOWŚ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego
    Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo została wybrana Pani Anna Banaczkowska.
  • na stanowisko Koordynatora projektu  została wybrana Pani Jolanta Jędrzejewska.
  • do obsługi księgowej projektu została wybrana Pani Urszula Jankowska.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje unieważnione.

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie kursu kelnerskiego
podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zostaje unieważnione.

 

Informacja o wyborze prowadzącego doradztwo w projekcie LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Informujemy, że do realizacji zadania pod nazwą przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie wybrana została firma HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu.

Protokół z zapytania ofertowego nr 4/2017/RPOWS

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 18 lipca 2017 roku

Czytaj dalej Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 18 lipca 2017 roku

Ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK

ASYSTENT KIEROWNIKA

KOORDYNATOR PROJEKTU 

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-catering

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-kurs