Z ogromną przyjemnością informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” otrzymała możliwość pozyskania dodatkowych środków w wysokości  804 000,00 € co przy kursie 4,00 zł. daje nam kwotę 3  216 000,00 zł na wdrażanie Naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022 – 2023. Bonus w takiej kwocie jest przyznany za bardzo dobrą  dotychczasową realizację LSR
w bieżącym programowaniu.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na następujące działania:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej (1 200 000,00 zł) czyli premie o wartości 75 000,00zł;
  2. Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb grup defaworyzowanych (2 016 000,00zł)

Ogłoszenie naborów planowane jest w ostatnim kwartale 2021 roku.

Zmiany w formularzu umowy o przyznaniu pomocy wraz z aneksem do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy  na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj dalej Zmiany w formularzu umowy o przyznaniu pomocy wraz z aneksem do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

Informujemy, że w dniu  04.06.2021r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne.

Dzień wolny został ustalony w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA ! Ważna informacja dotycząca pracy biura LGD

Informujemy, że ze względu na przedłużenie obowiązujących obostrzeń, Biuro LGD będzie funkcjonować zdalnie do dnia 23.04.2021r.

Prosimy o wyrozumiałość i  życzymy dużo zdrowia.

Przypominany również, że z pracownikami LGD można się konsultować korzystając z niżej wymienionych nr kontaktowych i adresów email.                    W razie konieczności osobistego spotkania się z pracownikiem prosimy o kontakt telefoniczny.

Bogusława Wypych – 505 624 700,  b.wypych@lgdjedrzejow.pl

Marta Suwała – 505 237 056,            m.suwala@lgdjedrzejow.pl

Anna Stradomska – 504 322 547,     a.stradomska@lgdjedrzejow.pl

Karolina Wiewiór – 509 451 066,      k.wiewior@lgdjedrzejow.pl

Email: biuro@lgdjedrzejow.pl

 

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia

Lokalna Grupa  Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Bogusława Wypych

UWAGA ! Ważna informacja dotycząca pracy biura LGD

Informujemy, że ze względu na wzrost rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników biura, podjęto decyzję, że od dnia 22.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. Biuro LGD będzie funkcjonować zdalnie.

Prosimy o wyrozumiałość i  życzymy dużo zdrowia.

Przypominany również, że z pracownikami LGD można się konsultować korzystając                         z niżej wymienionych nr kontaktowych i adresów email. W razie konieczności osobistego spotkania się z pracownikiem prosimy o kontakt telefoniczny.

Bogusława Wypych – 505 624 700,  b.wypych@lgdjedrzejow.pl

Marta Suwała – 505 237 056,            m.suwala@lgdjedrzejow.pl

Anna Stradomska – 504 322 547,     a.stradomska@lgdjedrzejow.pl

Karolina Wiewiór – 509 451 066,      k.wiewior@lgdjedrzejow.pl

Email: biuro@lgdjedrzejow.pl

 

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia

Lokalna Grupa  Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Bogusława Wypych