Rada Stowarzyszenia

Skład Rady Stowarzyszenia

 1.  Tomasz Puchrowicz – Przewodniczący Rady
 2.  Teresa Szwaczka –  Wiceprzewodnicząca Rady
 3.  Elżbieta Kornalska – Sekretarz Rady
 4.  Banaś Urszula – członek
 5.  Dębiński  Mieczysław – członek
 6.  Galiński Hubert – członek
 7.  Jajeśniak Kazimierz – członek
 8.   Kasprzak Zbigniew – członek
 9.   Krawczyk Jarosław – członek
 10.   Krzepkowska Zofia – członek
 11.   Kwiecień Jan – członek
 12.   Mentel Marek – członek
 13.  Tracz Jan – członek
 14.  Wiekiera Jolanta – członek
 15.  Zieliński Grzegorz – członek

Pobierz: Regulamin Pracy Rady z dnia 14.04.2023r.

Skip to content