Podejmowanie działalności gospodarczej – premia

Skrót przedsięwięcia:
Wniosek o przyznanie pomocy

WoPP_19_2_P_4z Wniosek o przyznanie pomocy

IW_WoPP_19_2_P_4z – Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX – Informacja pomocnicza do obsługi formularza

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

1. Formularz de minimis

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja nieedytowalna

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja edytowalna

2. Biznesplan
BP_19_2_P_4zI – Formularz biznesplan
Spr_z_real_BP_P – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu
Kopia BP_19_2_P_4z_TabFinans Tabele pomocnicze
3. Oświadczenie dla wnioskującego
 4. RODO
Umowa o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami
Wniosek o płatność

WoP_19_2_P_4z_20190530 – wniosek o płatność

IW_WoP_19_2_P_4z_20190530instrukcja wypełniania wniosku o płatność

WoP_19_2_P_4z_Zal_2_WF_20190530 – wykaz faktur

Spr_z__real_BP – sprawozdanie z realizacji biznensplanu

ISpr_z_real_BP_P instrukcja do sprawozdania

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510_

IMBP_IPRO_19_2_P_InformPomocn_20201221 

Skip to content