Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wniosek o przyznanie pomocy:
WoPP_19_2_I_4z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn dodatkowe arkusze dla wspólnie wnioskujących (wersja 4z)
IW_WoPP19_2_IW_4z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX informacja pomocnicza do obsługi formularza
– Biznesplan
W związku z tym, że to przedsięwzięcie z zasady nie generuje przychodów załącznik Biznesplan nie obowiązuje wnioskodawców.
Wzory dokumentów pomocniczych do wniosku
Formularz umowy o przyznaniu pomocy
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
WoP_19_2_I_4z_20190723 – wniosek o płatność
WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwndodatkowe arkusze dla wspólnie wnioskujących

IW_WoP_19_2_I_4z_20190605instrukcja wypełniania wniosku o płatność

WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605sprawozdanie z realizacji

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510formularz

Księga wizualizacji znaku PROW
————————————————————————————————

 

Skip to content