2022-08-10

Wyniki naboru wniosków nr. 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 7/2022 z dnia 04.08.2022r. Lista obecności z dnia 04.08.2022r. Rejestr interesów Lista operacji podlegających ocenie Lista bioracych udział w ocenie   Lista operacji wybranych    
2022-03-31

Wyniki naboru wniosków nr. 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 4/2022 z dnia 24.03.2022r. Protokół nr 5/2022 z dnia 29.03.2022r. Lista obecności z dnia 24.03.2022r. Lista obecności z dnia 29.03.2022r. Rejestr interesów z dnia 24.03.2022r. Rejestr interesów z dnia 29.03.2022r. Lista bioracych udział w ocenie z dnia 24.03.2022r. […]
2022-03-25

Wyniki naboru nr. 16/2022 ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 “Podejmowanie działalności gospodarczej”

Protokół nr 1/2022 z dnia 15.03.2022r. Lista obecności – 15.03.2022r. Rejestr interesów Lista biorących udział w ocenie Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny w ramach naboru 16/2022 Protokół nr 2/2022 z dnia 17.03.2022r. Lista obecności – 17.03.2022r. Protokół nr 3/2022 z […]
2021-04-30

Informacja dotycząca ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie protestu złożonego do wniosku nr 2021/14/7

Protokół 7/2021 z dnia 29.04.2021r. Lista obecności Rejestr interesów
2021-04-20

Ostateczne wyniki naboru nr 16/2021/G ogłoszonego w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 6/2021 z 13.04.2021r. Grupy interesu Lista wybranych grantobiorców – nabór 16/2021/G    
2021-03-19

Wyniki oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 16/2021/G, Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 3/2021 z dnia 09.03.2021r. Protokół nr 4/2021 z dnia 11.03.2021r. Protokół nr 5/2021 z dnia 16.03.2021r. Lista wniosków grantowych spełniających warunki wsparcia, zgodnych z PROW i LSR z dnia 09.03.2021r. Lista biorących udział w ocenie z dnia 11.03.2021r. […]
Skip to content