2022-06-27

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Regulamin naboru wniosków nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny zgodności […]
2022-06-14

Konsultacje w ramach ogłoszonego naboru

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi naborem wniosków w   terminie od 11 lipiec – 25 lipiec  2022 r. w ramach następujących przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do przedstawicieli grup defaworyzowanych, limit dostępnych środków – 122 443,16 Euro […]
2022-01-13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 16/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Regulamin naboru wniosków nr 16/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny […]
2022-01-13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Regulamin naboru wniosków nr 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny zgodności […]
2022-01-13

Zaproszenie na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe

2020-12-30

Informacja o bezpłatnych spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych

Drodzy wnioskodawcy i grantobiorcy. Z uwagi na panującą aktualnie sytuację  związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2  ogólnodostępne zbiorowe spotkania informacyjno – konsultacyjne w poszczególnych gminach dotyczące ogłoszonych naborów nr 14/2021 “Rozwijanie działalności gospodarczej”  oraz 16/2021/G “Zachowanie dziedzictwa lokalnego  nie będą realizowane! […]
Skip to content