Informacja

shutterstock_51970621Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022 jest już dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji.

Walne Zebranie Członków – ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015r. o odz.930. Zebranie, o którym
mowa odbędzie się w świetlicy budynku Starostwa głównego przy ulicy 11 Listopada 83, a nie jak wskazano w zaproszeniu przy ulicy Armii Krajowej 9.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

doc Porządek obrad

KRYTERIA WYBORU

Poniższa tabela przedstawia kryteria wyboru dla grup. Została stworzona na podstawie badań przeprowadzanych podczas konsultacji społecznych.
1. Potencjalny beneficjent jest osobą z grupy defaworyzowanej
Potencjalny beneficjent nie jest osobą z grupy defaworyzowanej

2.

Operacja przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej
Operacja nie przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu grupy defaworyzowanej

3.

W operacji przewidziano zatrudnienie 1 osoby
W operacji nie przewidziano zatrudnienia osoby

4.

Operacja zawiera 2 elementy innowacyjności
Operacja nie zawiera 1 element innowacyjności

5.

Operacja wspiera przedsiębiorczość lokalną
Operacja nie posiada elementów wspierających lokalną przedsiębiorczość

6.

Operacja aktywizuje lokalne społeczeństwo
Operacja nie zawiera elementów aktywizacji lokalnego społeczeństwa

7.

Operacja promuje obszar działania LGD w szczególności dziedzictwo kulturowe, historyczne, ekologiczne produkty
Operacja nie zawiera elementów promocji obszaru działania LGD, w szczególności dziedzictwa kulturowego, historycznego, ekologicznych produktów

 

Konsultacje

Logo LGDZapraszamy do punktów konsultacyjnych mieszczących się w urzędach gmin w: Sędziszowie, Wodzisławiu, Nagłowicach, Słupi Jędrzejowskiej, Małogoszczu, Imielnie, Oksie i Sobkowie.
Zainteresowani mogą się zgłaszać w godzinach pracy urzędów w każdy poniedziałek i czwartek od 16.11.2015r. do 21.12.2015r. Konsultacji dotyczącej tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju udzielać będą członkowie Zarządu LGD.