Uwaga

Wnioski do Biura LGD „Ziemia Jędrzejowska- GRYF”

w ramach ogłoszonych naborów należy składać osobiście na parterze budynku

(wejście do budynku od strony szkoły)

Kontakt: 41 386 41-14, 509 451 066

Informacja o bezpłatnych spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych

Drodzy wnioskodawcy i grantobiorcy.

Z uwagi na panującą aktualnie sytuację  związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2  ogólnodostępne zbiorowe spotkania informacyjno – konsultacyjne w poszczególnych gminach dotyczące ogłoszonych naborów nr 14/2021 „Rozwijanie działalności gospodarczej”  oraz 16/2021/G „Zachowanie dziedzictwa lokalnego  nie będą realizowane!

Zachęcamy do konsultacji telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej lgdjedrzejow@onet.eu lub   na bezpośrednie indywidualne konsultacje z pracownikiem biura po uprzednim umówieniu się na konkretną datę i godzinę.

Szczegółowe informacje pod nr. tel.:

  • 41 386 41 14 – tel stacjonarny w biurze LGD;
  • 505 624 700 – dyrektor biura LGD Bogusława Wypych,
  • 509 451 066 – specjalista odpowiedzialny za nabór Karolina Wiewiór
  • 505 237 056 – księgowa Marta Suwała
  • 504 322 547 – specjalista  Anna Stradomska

Oczywiście mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie Nas Wszystkich zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

Złożenie wniosku odbywać się będzie w takiej formie jak dotychczas, jednakże weryfikacja załączników zostanie dokonana po 24 godzinnej kwarantannie dokumentacji.

Dziękujemy za zrozumienie. Prosimy o pozostawanie w domach.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 16/2021/G – 13.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1.3.3 Regulamin naboru wniosków nr 16/2021/G

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Informacja o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” ogłasza nabór wniosków nr 14/2021 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18 stycznia 2021 do 1 lutego 2021 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 800 – 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa  1 lutego 2021 roku o godzinie 1500.

 Został ogłoszony również nabór  wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G  na operacje    w ramach 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.01.2021r. do   02.02.2021r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 800 – 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.02.2021 roku o godzinie 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Regulamin i wykaz załączników znajduje się na stronie LGD  www.lgdjedrzejow.pl

Nabory będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Ze  względu  na   panującą  aktualnie  sytuację  związaną  z  epidemią  wirusa  SARS-CoV-2  zachęcamy do konsultacji telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej lgdjedrzejow@onet.eu lub   na bezpośrednie indywidualne konsultacje z pracownikiem biura po  uprzednim umówieniu się na konkretną datę i godzinę.  Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Bogusława Wypych

Prezes Zarządu.

Realizacja projektu współpracy.

W ramach udostępniania informacji o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd informuje o zrealizowaniu  i realizacji  zadań w ramach Operacja pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka „ŚWIAT” mająca na celu podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem poprzez poszerzenie i promocje oferty  turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich LGD.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” realizuje swoje zadania we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: „Królewskie Ponidzie” , „Dorzecze Wisły”, „Ponidzie”, „Perły Czarnej Nidy”. Koszty kwalifikowalne całego projektu  to 1 269 509,61 zł. Celem projektu jest wdrożenie produktu turystycznego – systemu szlaków, poprzez uporządkowanie szlaków i informacji o ich przebiegach oraz utworzenie portalu o szlakach turystycznych, jako narzędzia zarządzania powstałym systemem. Cel osiągnięty będzie poprzez budowę, modernizację, oznakowanie i promocję szlaków turystycznych na obszarze partnerskich LGD. Jest to pierwszy krok do stworzenia możliwości kształtowania jednolitej, spójnej marki szlaków turystycznych obszaru objętego Projektem Współpracy. Projekt realizowany jest pod wspólnym logiem, który został wyłoniony podczas ogłoszonego konkursu z nagrodą dla najlepszego projektu. Bogactwo zasobów naturalnych, historycznych i kulturowych zostanie ukazane na filmie promującym różne formy turystyki możliwe do uprawiania na obszarze objętym projektem. Nasza Lokalna Grupa Działania w ramach tego projektu zaplanowała następujące zadania: Oznakowanie rzeki Nidy; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez zakup systemów ekspozycji, kubików oraz gablot w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie  i uporządkowanie szlaku.; Literacki Zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie; Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej; imprezę plenerowa Kolejką  w ŚWIAT; zakup zestawu gadżetów promocyjnych. Koszty kwalifikacyjne na realizację to kwota 442 884,50 zł. na dzień dzisiejszy zrealizowane są: Oznakowanie rzeki Nidy; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie i uporządkowanie szlaku.; Literacki Zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej; Zakup zestawu gadżetów promocyjnych. Pozostałe zgodnie z planem zostaną zrealizowane do czerwca 2021 roku. Dziękujemy lokalnym samorządom za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć.

 

Bogusława Wypych

Prezes Zarządu

Duże wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Rok 2020 zaowocował pięcioma naborami wniosków grantowych, dedykowanych  organizacjom  pozarządowym.  W minionym roku  zostały ogłoszone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” nabory na następujące przedsięwzięcia:

Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych,

nabór trwał    15 maja  do 5 czerwca 2020r . Kwoty grantów od 5 000 -8  000 złotych. Wpłynęło 12 wniosków grantowych, a w limicie kwoty przeznaczonej na nabór
(80 000 złotych) zmieściło się 10 wniosków. W tym samym okresie odbył się również nabór na przedsięwzięcie .  Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Kwota przeznaczona na ten nabór to 225 000 złotych. Kwota jednego grantu od 5 000 – 15 000 złotych. Wpłynęło  26 wniosków grantowych. W limicie zmieściło się 18 wniosków. Ze względu na duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o ogłoszeniu kolejnego naboru.  Drugi nabór  na to przedsięwzięcie odbył się od 14 – 28  września. Wnioski te aktualnie są oceniane przez Radę Stowarzyszenia. Kwota przeznaczona na ten nabór to 200 000 zł. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się nabór na przedsięwzięcie przedsięwzięcia Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych. Nabór odbył się w terminie od 15maja do 5 czerwca 2020r. Na ten  nabór przeznaczono kwotę 150 000 zł. Wpłynęło 18 wniosków, w limicie zmieściło się 17.

W bieżącym roku został również  ogłoszony nabór na Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych. Kwota  przeznaczona na nabór to 80 000,00 złotych. Wpłynął jeden wniosek na taką kwotę i został wybrany do sfinansowania. Zarząd podjął również uchwałę o wsparciu sektora gospodarczego. Ogłoszono nabór na  Podejmowanie działalności gospodarczej  i przeznaczono na to 600 000 złotych. Wpłynęło 18 wniosków, a w limicie zmieściło się 8 wniosków. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację wynosi 75 000,00 złotych, Te wnioski są na etapie realizacji przez wnioskodawców.

Zarząd planuje również na początku roku 2021 ogłosić  nabór na przedsięwzięcie Rozwój działalności gospodarczej oraz  Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

 Bogusława Wypych

 

Informacja o wynikach oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 15/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 12/2020 z dnia 10.12.2020r.

Protokół nr 13/2020 z dnia 11.12.2020r.

Protokół nr 14/2020 z dnia 15.12.2020r.

Lista obecności członków Rady w dniu 10.12.2020r.

Lista obecności członków Rady w dniu 11.12.2020r.

Liczba obecności członków Rady w dniu 15.12.2020r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 10.12.2020r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 15.12.2020r. – uzupełniajaca

Rejestr Interesów z dnia 10.12.2020r.

Rejestr Interesów z dnia 15.12.2020r.

Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia, zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców