Zarząd LGD planuje pierwszy nabór wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” uprzejmie informuje, iż planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26 września  – 26 października br. w ramach następujących przedsięwzięć:

1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Limit dostępnych środków – 500 000,00 złotych.

1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Limit dostępnych środków – 866 400,00 złotych.

Zachęcamy beneficjentów do przygotowywania i składania wniosków w ramach ww. działań.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020, o celach i zasadach przyznania dofinansowania oraz typach operacji, które będą mogły uzyskać wsparcie z budżetu LSR uzyskacie Państwo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, 28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, III piętro w godz. 7 30 – 15 30, pod numerem telefonu: 41 386 41 14 oraz na stronie internetowej – www.lgdjedrzejow.pl.