Wyniki oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 16/2021/G, Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 3/2021 z dnia 09.03.2021r.

Protokół nr 4/2021 z dnia 11.03.2021r.

Protokół nr 5/2021 z dnia 16.03.2021r.

Lista wniosków grantowych spełniających warunki wsparcia, zgodnych z PROW i LSR z dnia 09.03.2021r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 11.03.2021r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 09.03.2021r.

Rejestr interesów – nabór 16/2021/G

Lista ocenionych grantobiorców nabór 16/2021/G