Ogłoszenie o naborze nr 14/2021 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków – 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wniosków – 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Procedura oceny i wyboru operacji

Załączniki do Procedury:

1 Karta weryfikacji formalnej wniosku

2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków

3. Karta oceny zgodności operacji z lsr i wg kryteriów wyboru

Kryteria wyboru operacji rozwijanie działalności gospodarczej

Deklaracja  – miejsce pracy

Deklaracja  – wkład własny

Regulamin Pracy Rady

Formularz wniosku, biznesplan, formularz de minimis, oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, RODO wraz z niezbędnymi instrukcjami i wiele innych dokumentów znajdziesz tutaj:

http://strona.server949748.nazwa.pl/?page_id=783