Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 16/2021/G – 13.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1.3.3 Regulamin naboru wniosków nr 16/2021/G

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Załącznik_nr_1_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_bezstronności

Załącznik_nr_3_Wniosek _o_powierzenie _grantu

Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_powierzenia_grantu

Załącznik_nr_5_Wniosek o płatność sprawozdanie

Załącznik_nr_6_Karta_oceny_zgodności_wniosku_grantowego_z_LSR_i_wg_kryteriow_wyboru

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Kryteria wyboru grantobiorców

Regulamin pracy Rady

Dodatkowe załączniki do wniosku:

Porozumienie partnerskie – przykład

Oświadczenia właściciela nieruchomości

Oświadczenie o VAT

PROW 2014-2020 – 19.2 – RODO – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych