Informacja o wynikach oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 15/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 12/2020 z dnia 10.12.2020r.

Protokół nr 13/2020 z dnia 11.12.2020r.

Protokół nr 14/2020 z dnia 15.12.2020r.

Lista obecności członków Rady w dniu 10.12.2020r.

Lista obecności członków Rady w dniu 11.12.2020r.

Liczba obecności członków Rady w dniu 15.12.2020r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 10.12.2020r.

Lista biorących udział w ocenie z dnia 15.12.2020r. – uzupełniajaca

Rejestr Interesów z dnia 10.12.2020r.

Rejestr Interesów z dnia 15.12.2020r.

Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia, zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców