Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 13/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 8/2020 z 15.07.2020r.

Protokół nr 9/2020 z 16.07.2020r.

Protokół nr 10/2020 z 21.07.2020r.

Rejestr interesów – nabór 13/2020

Lista biorących udział w głosowaniu

Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 13/2020