Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 12/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Protokół nr 4/2020 z dnia 01.07.2020r.

Protokół nr 5/2020 z dnia 02.07.2020r.

Rejestr interesów

Lista biorących udział w ocenie 12/2020/G

Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR

Lista ocenionych grantobiorców – 12/2020/G