Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 14/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2020/G w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych 

Regulamin naboru wniosków Przedsięwzięcie 1.2.2 – Nabór 14/2020/G – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Załącznik_nr_1_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_bezstronności

Załącznik_nr_3_ Wniosek _o_powierzenie _grantu

Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_powierzenia_grantu

Załącznik_nr_5_Wniosek o płatność sprawozdanie

Załącznik_nr_6_Karta_oceny_zgodności_wniosku_grantowego_z_lsr_i_wg_kryteriow_wyboru

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Oświadczenia właściciela nieruchomości

Oświadczenie o VAT

Kryteria wyboru grantobiorców

Regulamin Pracy Rady