Ogłoszenie o naborze nr 13/2020 – przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 13/2020 – przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wniosków nr 13/2020 na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Procedura oceny i wyboru operacji

Załączniki do Procedury:

1 Karta weryfikacji formalnej wniosku

2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków

3. Karta oceny zgodności operacji z lsr i wg kryteriów wyboru

Kryteria wyboru operacji

Regulamin Pracy Rady

Formularz wniosku, biznesplan, formularz de minimis, RODO wraz z niezbędnymi instrukcjami i wiele innych dokumentów znajdziesz tutaj:

http://strona.server949748.nazwa.pl/?page_id=780