Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19_2_I_4z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn – dodatkowe arkusze dla wspólnie wnioskujących (wersja 4z) PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 4z (od 15.11.2021) –  … Czytaj dalej Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej