Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19_2_I_4z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn – dodatkowe arkusze dla wspólnie wnioskujących (wersja 4z) IW_WoPP19_2_IW_4z– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX – informacja pomocnicza do obsługi formularza – Biznesplan W … Czytaj dalej Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej