2023-02-21

Ostateczne wyniki naboru nr 17/2022/G ogłoszonego w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 5/2023 z dnia 20.02.2023r. Lista obecności z dnia 20.02.2023r. Rejestr interesów z dnia 20.02.2023r. Lista wybranych grantobiorców – nabór 17/2022/G  
2023-01-30

Wyniki oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 17/2022/G, Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 2/2023 z dnia 18.01.2023r. Protokół nr 3/2023 z dnia 24.01.2023r. Protokół nr 4/2023 z dnia 25.01.2023r. Lista obecności 18.01.2023r. Lista obecności 24.01.2023r. Lista obecności 25.01.2023r. Rejestr interesów 18.01.2023r. Rejestr interesów 24.01.2023r. Rejestr interesów 25.01.2023r. Lista wniosków podlegających ocenie […]
2023-01-20

Wyniki naboru nr 18/2022 ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 “Podejmowanie działalności gospodarczej”

Protokół nr 1/2023 z dnia 17.01.2023r. Lista obecności z dnia 17.01.2023r. Rejestr interesów Lista biorących udział w ocenie Lista operacji spełniających warunki wsparcia – nabór 18/2022 Lista operacji wybranych – nabór 18/2022    
2022-08-10

Wyniki naboru wniosków nr. 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 7/2022 z dnia 04.08.2022r. Lista obecności z dnia 04.08.2022r. Rejestr interesów Lista operacji podlegających ocenie Lista bioracych udział w ocenie   Lista operacji wybranych    
2022-03-31

Wyniki naboru wniosków nr. 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 4/2022 z dnia 24.03.2022r. Protokół nr 5/2022 z dnia 29.03.2022r. Lista obecności z dnia 24.03.2022r. Lista obecności z dnia 29.03.2022r. Rejestr interesów z dnia 24.03.2022r. Rejestr interesów z dnia 29.03.2022r. Lista bioracych udział w ocenie z dnia 24.03.2022r. […]
2022-03-25

Wyniki naboru nr. 16/2022 ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 “Podejmowanie działalności gospodarczej”

Protokół nr 1/2022 z dnia 15.03.2022r. Lista obecności – 15.03.2022r. Rejestr interesów Lista biorących udział w ocenie Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny w ramach naboru 16/2022 Protokół nr 2/2022 z dnia 17.03.2022r. Lista obecności – 17.03.2022r. Protokół nr 3/2022 z […]
Skip to content