2017-09-13

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych do realizacji zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych oraz zajęć zawodowych w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze […]
2017-09-13

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup usługi dotyczącej wykonania prac adaptacyjnych (remontowo-wykończeniowych) w sali matematycznej w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach […]
2017-08-23

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” informuje, że na stanowisko Kierownik do spraw organizacji projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”, w ramach RPOWŚ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne […]
2017-08-11

Ogłoszenie o naborze Kierownika Projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK
2017-08-03

Ponowne ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK
2017-07-26

Ponowne ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK
Skip to content