2022-02-09

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne dotyczące bieżącej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się siew dniu 25.02.2022r. (piątek) od godziny 10:00 do godziny 15:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (parter).  Plan przebiegu warsztatów: Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz […]
2022-01-26

Informacja dotycząca formy składnia wniosków w ramach ogłoszonych naborów!

Informujemy, że forma składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów 15/2022 oraz  16/2022 odbywać się będzie tak jak dotychczas czyli w sposób bezpośredni, jednakże wstępna weryfikacja załączników zostanie dokonana po 24 godzinnej kwarantannie dokumentacji. Ponadto w pierwszych dniach naborów tj. 31.01.2022r. […]
2022-01-21

INFORMACJA !!!!!

Informujemy, że ze względu na wprowadzone obostrzenia odwołujemy konsultacje zaplanowane na dzień 24.01.2022r. Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z konsultacji i doradztwa telefonicznie pod numerami: 505 624 700 Bogusława Wypych 509 451 066 Karolina Wiewiór lub mailowo pod adresem       biuro@lgdjedrzejow.pl […]
2022-01-13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 16/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Regulamin naboru wniosków nr 16/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny […]
2022-01-13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Regulamin naboru wniosków nr 15/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny zgodności […]
2022-01-13

Zaproszenie na spotkania konsultacyjno-szkoleniowe

Skip to content