2021-06-07

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

Prosimy o zapoznanie się z planowanymi do  wprowadzenia zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą możliwości podwyższania środków finansowych w ramach podziałania 19.2 i 19.4. LSR- dodatkowe środki  
2021-06-07

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html
2021-06-02

Zmiany w formularzu umowy o przyznaniu pomocy wraz z aneksem do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy  na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych […]
2021-06-02

Informujemy, że w dniu  04.06.2021r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne. Dzień wolny został ustalony w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. Za utrudnienia przepraszamy.
2021-04-08

UWAGA ! Ważna informacja dotycząca pracy biura LGD

Informujemy, że ze względu na przedłużenie obowiązujących obostrzeń, Biuro LGD będzie funkcjonować zdalnie do dnia 23.04.2021r. Prosimy o wyrozumiałość i  życzymy dużo zdrowia. Przypominany również, że z pracownikami LGD można się konsultować korzystając z niżej wymienionych nr kontaktowych i adresów […]
2021-03-19

UWAGA ! Ważna informacja dotycząca pracy biura LGD

Informujemy, że ze względu na wzrost rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników biura, podjęto decyzję, że od dnia 22.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. Biuro LGD będzie funkcjonować zdalnie. Prosimy o wyrozumiałość i  życzymy dużo zdrowia. Przypominany również, że […]
Skip to content