2015-12-17

Walne Zebranie Członków – ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015r. o odz.930. Zebranie, o którym mowa odbędzie się w świetlicy budynku Starostwa głównego przy ulicy 11 Listopada 83, a nie jak wskazano w zaproszeniu przy […]
2015-12-14

KRYTERIA WYBORU

Poniższa tabela przedstawia kryteria wyboru dla grup. Została stworzona na podstawie badań przeprowadzanych podczas konsultacji społecznych. 1. Potencjalny beneficjent jest osobą z grupy defaworyzowanej Potencjalny beneficjent nie jest osobą z grupy defaworyzowanej 2. Operacja przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu […]
2015-12-04

Procedury dotyczące grantów

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów  Procedura wyboru i oceny grantobiorców
2015-12-04

Procedura wyboru i oceny LSR

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez LGD. Prosimy o wypełnienie oraz o informację zwrotną na adres mailowy biura. Przeczytaj Tu
2015-11-26

Konsultacje społeczne – galeria

Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkań w ramach konsultacji społecznych. Zobacz
2015-11-20

Cele planowane do realizacji w ramach LSR.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz do konsultacji w sprawie LSR. Zobacz
Skip to content