2016-01-04

LSR zatwierdzona

W dniu 28 grudnia 2015r. na Walnym Zebraniu Członków LGD została zatwierdzona Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022. Dokument został złożony na konkurs do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w dniu 30.12.2015r. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
2015-12-22

Projekty Procedur po konsultacjach społecznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i naniesienia ewentualnych uwag. Procedura oceny i wyboru grantobiorców. Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów. Procedura oceny i wyboru operacji. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.
2015-12-21

Życzenia

2015-12-21

Informacja

Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022 jest już dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Serdecznie zapraszamy do konsultacji.
2015-12-17

Walne Zebranie Członków – ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015r. o odz.930. Zebranie, o którym mowa odbędzie się w świetlicy budynku Starostwa głównego przy ulicy 11 Listopada 83, a nie jak wskazano w zaproszeniu przy […]
2015-12-14

KRYTERIA WYBORU

Poniższa tabela przedstawia kryteria wyboru dla grup. Została stworzona na podstawie badań przeprowadzanych podczas konsultacji społecznych. 1. Potencjalny beneficjent jest osobą z grupy defaworyzowanej Potencjalny beneficjent nie jest osobą z grupy defaworyzowanej 2. Operacja przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu […]
Skip to content