2016-05-02

Dokumenty do konsultacji społecznych.

W związku ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przedstawia załączone dokumenty do konsultacji społecznej. Uwagi prosimy kierować na adres mailowy lgdjedrzejow@onet.eu. Kryteria wyboru grantobiorców. Kryteria wyboru operacji. Plan działania. Procedura oceny i wyboru […]
2016-04-29

Walne Zebranie Członków

Ogłoszenie Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 17 maja  2016r. o godz. 1100 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. Ewentualny drugi termin rozpocznie się w tym […]
2016-04-25

Umowa na realizację LSR 2014-2020 podpisana.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Zarządu Lokalnych Grup Działania z województwa Świętokrzyskiego podpisali umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez […]
2016-04-25

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy zainteresowane stowarzyszenia z powiatu jędrzejowskiego do wzięcia udziału w spotkaniu wyjazdowym Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, które odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul 11 Listopada 83. PROGRAM SPOTKANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO […]
2016-04-24

VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

W dniach 8-10 kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf„ po raz ósmy uczestniczyło w  Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Targi były okazją do zaprezentowania twórczości lokalnej. Na stoisku LGD można było […]
2016-04-05

Informacja

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Park Rozrywki i Miniatur “Sabat  Krajno”, Biegacz Świętokrzyski, Świętokrzyski Park Narodowy, Stowarzyszenie Biegam Bo Muszę w Kielcach organizuje wydarzenie pn. II Puchar Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy, który odbędzie się w dniach 10-12.06.2016r. 
Skip to content