2016-08-04

Wzory wniosków, umów i instrukcje

Wzory wniosków, umów i instrukcji można znaleźć na stronie: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje
2016-07-25

Zaproszenie na spotkanie aktywizująco-informacyjno-integracyjne

Pobierz Zaproszenie 
2016-07-19

Czekamy na ciekawe propozycje!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów: – spotkanie szkoleniowo – aktywizujące Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, – cykl szkoleń z doradcą prawno-podatkowym, – szkolenie BHP […]
2016-07-19

Warto skorzystać!

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013,  pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze  i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania […]
2016-07-18

LGD na 100 – leciu OSP w Oksie

W ubiegłą niedzielę nasze Stowarzyszenie wzięło udział w uroczystości 100 – lecia OSP w Oksie, podczas którego pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata […]
2016-07-18

Informacja

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ FIRMY CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Firma AMD Group z Kielc poszukuje chętne osoby w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej […]
Skip to content