2016-09-26

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016 -przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Regulamin naboru wniosków nr 3/2016 przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 . Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją […]
2016-09-22

Zaproszenie na spotkanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października 2016 r. (czwartek) o godz. 1500 i   w dniu 7 października 2016r. (piątek) o godz. 1000  w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 (parter), odbędą się bezpłatne spotkania informacyjno – […]
2016-09-14

Zaproszenie na spotkanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2016 r. (wtorek) o godz. 10 00 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju […]
2016-09-13

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi naborami wniosków: w   terminie od 26 września – 25 października  2016 r. w ramach następujących przedsięwzięć:       1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, limit   dostępnych środków – 866 400,00 złotych.       1.2.1 […]
2016-09-12

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 -przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Regulamin naboru wniosków nr 2/2016 -przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 . Karta […]
2016-09-12

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 -przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych Regulamin naboru wniosków nr 1/2016 -przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych Procedura oceny i wyboru operacji w […]
Skip to content