2016-10-10

Ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Stanowisko – Asystent kierownika do spraw organizacji projektu Stanowisko – Obsługa księgowa Stanowisko – Koordynator projektu
2016-10-04

Uwaga !

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazał się dokument: Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z ww. dokumentem: Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
2016-09-30

Numer identyfikacyjny niezbędny!

Numer identyfikacyjny niezbędny! Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR, musi posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły: http://www.arimr.gov.pl/…/wnioski/ewidencja-producentow.html
2016-09-29

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe

W dniu 27 września 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w którym uczestniczyło 81 osób. […]
2016-09-28

Prezentacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego Biznesplanu

Warunki dostępu BIZNES PLAN- formularz BIZNES PLAN – część ogólna
2016-09-26

Ogłoszenie o naborze nr 4/2016 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej Regulamin naboru wniosków nr 4/2016 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 . Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie […]
Skip to content