2016-11-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na zakup usługi  w ramach prac adaptacyjnych (prace remontowo-usługowe) w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” : Usługowy Zakład Malarski Zdzisław […]
2016-11-14

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie nowych książek w wersji papierowej oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”. W załączniku całe zapytanie. Zapytanie […]
2016-11-08

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup usługi w ramach prac adaptacyjnych (prace remontowo-wykończeniowe) ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu […]
2016-11-03

Wielka szansa dla uczniów szkół zawodowych.

           W dniu 2 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” podpisało z Województwem Świętokrzyskim umowę o dofinansowanie projektu:               „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze […]
2016-10-25

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu “Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU
2016-10-25

Regulamin Projektu “Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

R E G U L A M I N  P R O J E K T U
Skip to content