2017-01-24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na usługę cateringową  w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” : Firma Gastronomiczna „GRACJA” Jolanta Szczepańczyk Okrzei 49B 28-300 Jędrzejów Oferta […]
2017-01-18

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

2017-01-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku. Zapytanie ofertowe
2017-01-16

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, zaprasza do składania ofert cenowych na organizację i przeprowadzenie kursu/kursów podnoszących umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe: barmana i baristy w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”. Szczegóły zapytania ofertowego […]
2017-01-10

Informacja dotycząca Posiedzenia Rady w dniu 03.01.2017

2017-01-06

Poniesienie kompetencji kluczowych

W miesiącu grudniu rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów Technikum gastronomicznego w ramach projektu  „Teoria i praktyka szansą na lesze jutro”. W ramach zadania 1 „Poniesienie kompetencji kluczowych” w 8-osobowych grupach młodzież uczestniczyła w warsztatach  praktycznych z informatyki mające na […]
Skip to content