2017-07-26

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” informuje, że: na stanowisko Asystent kierownika do spraw organizacji projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”, w ramach RPOWŚ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i […]
2017-07-21

Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]
2017-07-21

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie kursu kelnerskiego podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze […]
2017-07-20

Płatne staże u pracodawców branży gastronomicznej w ramach projektu „TEORIA I PRAKTYKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – lipiec 2017 r.

W okresie wakacyjnym młodzież Technikum Gastronomicznego biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  odbywa  miesięczny staż u pracodawcy branży gastronomicznej powiatu jędrzejowskiego. Uczniowie w ramach pracy otrzymają stypendium […]
2017-07-13

Ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK ASYSTENT KIEROWNIKA KOORDYNATOR PROJEKTU  OBSŁUGA KSIĘGOWA
2017-07-13

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku. Zapytanie-ofertowe-catering
Skip to content