2017-07-07

Zapytanie ofertowe dla doradców na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu “LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3  
2017-06-30

Szkolenia dla uczestników projektu “LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, że od dnia 10-17 lipiec 2017 rok odbędą się szkolenia dla  uczestników projektu “LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” z następujących bloków tematycznych: – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, – księgowość i podatki w małej firmie, – zasady […]
2017-06-30

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w projekcie LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Informujemy, że do realizacji zadania pod nazwą przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie wybrany został Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie. Protokół z zapytania ofertowego 3/2017/RPOWS
2017-06-28

Pierwsze umowy na powierzenie grantów podpisane.

W dniu 27 czerwca br. w świetlicy starostwa powiatowego przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” podpisało 24 umowy na powierzenie grantów. 15 z przedsięwzięcia „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego i 9 z […]
2017-06-27

Wyniki rekrutacji do projektu LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
2017-06-23

Uzupełnienie treści zapytania ofertowego dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, że w punkcie “X.”  Zapytania ofertowego  na końcu dodaje się zapis: “Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny”
Skip to content