2017-08-03

Ponowne ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK
2017-07-28

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS dla dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu “LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie-ofertowe-nr-5_2017_RPOWS
2017-07-27

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku. […]
2017-07-27

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku. Zapytanie-ofertowe-catering
2017-07-26

Ponowne ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK
2017-07-26

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” informuje, że: na stanowisko Asystent kierownika do spraw organizacji projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”, w ramach RPOWŚ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i […]
Skip to content