2017-08-23

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” informuje, że na stanowisko Kierownik do spraw organizacji projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”, w ramach RPOWŚ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne […]
2017-08-22

Wyniki oceny biznesplanów “LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Lista wstępna po ocenie biznesplanów
2017-08-16

Płatne staże u pracodawców branży gastronomicznej w ramach projektu „TEORIA I PRAKTYKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – sierpień 2017r.

W miesiącu sierpniu kolejna już grupa 5 uczniów i uczennic Technikum Gastronomicznego,  biorąca udział w projekcie “Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia- Jędrzejowska – […]
2017-08-11

Ogłoszenie o naborze Kierownika Projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK
2017-08-09

Informacja o dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie”.

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pod nazwą “Wybór dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków” dotyczącego projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym stracie” wybrano: Panią Karolinę Mońską oraz Panią Iwonę Klimczyk. Protokół nr 5/2017/RPOWS
2017-08-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na usługę cateringową  w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” : Firma Gastronomiczna „GRACJA” Jolanta Szczepańczyk Okrzei 49B 28-300 Jędrzejów Oferta […]
Skip to content