2017-09-28

Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

W dniu 27 września w jędrzejowskim Centrum Kultury odbył się Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej zorganizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskim Forum Pomocy […]
2017-09-28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w […]
2017-09-25

Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie w latach 2017 – 2019 zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie z zakresu […]
2017-09-25

Regionalne Targi Pracy w Jędrzejowie

22 września 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyły się Regionalne Targi Pracy. Patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, który uczestniczył w otwarciu. W Targach udział wzięło 49 wystawców, […]
2017-09-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi na wykonanie zestawu mebli oraz wykonanie zaszklonych szaf w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16: MEBLE-TWÓJ […]
2017-09-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi dotyczącej wykonania prac adaptacyjnych (remontowo-wykończeniowych) w sali matematycznej w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16: Usługowy […]
Skip to content