2017-09-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi dotyczącej wykonania prac adaptacyjnych (remontowo-wykończeniowych) w sali matematycznej w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16: Usługowy […]
2017-09-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych oraz zajęć zawodowych w ramach projektu pn.: „Wiedza i […]
2017-09-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych i zajęć zawodowych oraz tablic w ramach projektu pn.: „Wiedza […]
2017-09-20

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW

W związku z wieloma zapytaniami  dotyczącymi rozliczenia wniosku o powierzenie grantu, informujemy, że wszystkie dokumenty  finansowe potwierdzające realizację grantu (faktura, rachunek) powinny zostać opisane w następujący sposób: Opis dokumentów – grant Opisu należy dokonać na odwrotnej stronie dokumentu, w przypadku […]
2017-09-19

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu „Wiedza i […]
2017-09-18

„Akademia biznesu – II edycja”

Podajemy informację o realizacji przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektu „Akademia biznesu –  II edycja”, którego jednym z celów jest wsparcie finansowe i merytoryczne osób bezrobotnych w założeniu własnej działalności gospodarczej.  Osoba do kontaktu w sprawach projektu: Kamil Żuława, tel. […]
Skip to content