2017-12-27

Zapraszamy na konsultacje.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym naborem wniosków w terminie od 15 styczna  – 29 stycznia  2018r. w ramach przedsięwzięcia:  1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków – 606 309,00 złotych. w każdej  z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne […]
2017-12-21

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostarczenie nowych książek w wersji papierowej oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków […]
2017-12-15

2017-12-13

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania województwa świętokrzyskiego zgodnie z warunkami przedstawionymi w załącznikach. Szczegóły w załącznikach: Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wykaz zrealizowanych usług Umowa    
2017-12-12

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2  w Jędrzejewie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w […]
2017-12-11

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW

Informujemy, ze zgodnie z § 28 ust 1 Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 nabór na  przedsięwzięcie 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy wdrażany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w […]
Skip to content