2018-05-30

Projekt zmian w LSR

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR przekazujemy do konsultacji  projekt zmian w LSR: LSR 29.05.2018 Wszystkie uwagi należy kierować do pracowników LGD “Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Dane kontaktowe w zakładce kontakt.
2018-05-15

Uprzejmie informujemy, że ARiMR opublikowała formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dla operacji realizowanych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju […]
2018-04-25

LGD na Targach AGROTRAVEL

Kolejne Targi Agrotravel za nami. Jubileuszowa – X edycja wydarzenia została rozszerzona           o pakiet Active. W tym roku wspólnie z LGD „Królewskie Ponidzie”, LGD „Dorzecze Wisły” oraz LGD „Perły Czarnej Nidy” zorganizowaliśmy stoisko wystawiennicze pod nazwą „Świat – Projekt Współpracy”. […]
2018-04-13

Działają krótko, ale bardzo skutecznie

Jędrzejowska Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” została założona na początku 2016 roku. W dość krótkim okresie swojego działania pozyskała duże dofinansowanie ze środków unijnych na swoją działalność statutową z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Zrealizowała i rozliczyła następujące […]
2018-03-26

Życzenia Świąteczne

2018-03-12

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław.  Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G  na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku […]
Skip to content