2023-02-21

Ostateczne wyniki naboru nr 17/2022/G ogłoszonego w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 5/2023 z dnia 20.02.2023r. Lista obecności z dnia 20.02.2023r. Rejestr interesów z dnia 20.02.2023r. Lista wybranych grantobiorców – nabór 17/2022/G  
2023-01-30

Wyniki oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 17/2022/G, Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 2/2023 z dnia 18.01.2023r. Protokół nr 3/2023 z dnia 24.01.2023r. Protokół nr 4/2023 z dnia 25.01.2023r. Lista obecności 18.01.2023r. Lista obecności 24.01.2023r. Lista obecności 25.01.2023r. Rejestr interesów 18.01.2023r. Rejestr interesów 24.01.2023r.   Lista bioracych udział w ocenie 18.01.2023r. […]
2023-01-20

Wyniki naboru nr 18/2022 ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 “Podejmowanie działalności gospodarczej”

Protokół nr 1/2023 z dnia 17.01.2023r. Lista obecności z dnia 17.01.2023r. Rejestr interesów Lista biorących udział w ocenie Lista operacji spełniających warunki wsparcia – nabór 18/2022 Lista operacji wybranych – nabór 18/2022    
2023-01-18

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się siew dniu 26.01.2023r. (czwartek) od godziny 10:00 do godziny 15:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (III piętro).  Plan przebiegu warsztatów: 1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania […]
2023-01-09

Ogłoszenie – Fiszki projektowe do Nowego Programowania

Szanowni Państwo! W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki […]
2022-12-30

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W bieżącym okresie koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne,  inne lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz parafie z wielkim zaangażowaniem realizowały naszą Lokalną Strategię Rozwoju poprzez składanie nie tylko wniosków dotyczących rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej,  ale także  projektów  grantowych w […]
Skip to content