2018-11-22

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  zakresie działania : 1.2.1. Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                        i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych Wnioskodawca Tytuł operacji Kwota wsparcia Parafia Rzymskokatolicka p.w. […]
2018-11-20

Dobre Praktyki

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  zakresie działania : Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wniskodawca Tytuł operacji Kwota wsparcia Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów Budowa świetlicy wiejskiej                                w miejscowości […]
2018-11-20

Dobre praktyki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wydamy cykl artykułów mających na celu promowanie  dobrych praktyk w realizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”                   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020.  Niech będzie to dobrym przykładem i zachętą dla […]
2018-11-15

Informacja o wynikach naboru 11/2018/G – lista wybranych grantobiorców

Protokół nr 13/2018 z dnia 14.11.2018r. Rejestr interesów Lista wybranych grantobiorców – Nabór 11/2018/G
2018-11-13

Szanowni przedsiębiorcy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w imieniu Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Fundacji Firm Rodzinnych serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu „O biznesie przy kawie” które odbędzie się 22.11 br (czwartek) o godz. […]
2018-10-31

Konkurs na „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – IV edycja” Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach Funduszu Małych Grantów EKO-UNII. www.eko-unia.org.pl/granty/   
Skip to content