2019-02-26

Zmiany w LSR – Plan działania

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą przesunięć środków w Planie działania (załącznik nr 2), które są niezbędne do przeprowadzenia kolejnego naboru. Lokalna Strategia Rozwoju po zmianach: LSR – Konsultacje społeczne
2019-02-12

Kolejne wsparcie działalności stowarzyszeń.

W ubiegłym tygodniu   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”   podpisało umowy na projekt grantowy na działanie „Integracja międzypokoleniowa II”  na kwotę 149 927,00zł w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Grantobiorcy to stowarzyszenia : Stowarzyszenie Osiedla Sady, […]
2018-12-18

Życzenia Świąteczne

2018-12-18

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy   Wnioskodawca     Tytuł operacji   Kwota wsparcia Fundacja Perspektywy i Rozwój W […]
2018-12-17

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych   Wnioskodawca     Tytuł operacji   Kwota wsparcia […]
2018-12-17

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych   Wnioskodawca   Tytuł operacji   Kwota wsparcia […]
Skip to content