2018-12-17

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych   Wnioskodawca   Tytuł operacji   Kwota wsparcia […]
2018-12-14

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego   Wnioskodawca     Tytuł operacji   Kwota wsparcia Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno – Naukowe „Dziedzictwo Wincentego […]
2018-12-12

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD   Wnioskodawca     Tytuł operacji   Kwota wsparcia Stowarzyszenie Osiedla Sady Konkurs […]
2018-12-10

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa   Wnioskodawca     Tytuł operacji   Kwota wsparcia Stowarzyszenie „MLODZI PRZYSZŁOŚCIĄ” „Spotkanie integracji międzypokoleniowej w Węgleszynie” […]
2018-12-06

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  zakresie działania : 1.2 Rozwój działalności gospodarczej. Tytuł operacji Kwota wsparcia Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa “Sołtys” sp. z o.o poprzez zakup linii do pakowania wapna […]
2018-12-05

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Tytuł operacji Kwota wsparcia Utworzenie zakładu regeneracji zacisków hamulcowych 75 000,00 Utworzenie zakładu naprawy i serwisu sprzętu […]
Skip to content