2019-06-06

Informujemy, że z  dniem 24.06.2019r. wchodzą nowe wzory formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR: wniosek o […]
2019-06-06

XIV Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W niedzielę 2 czerwca br. w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni po raz czternasty gościło wiele sympatyków Świętokrzyskich Jarmarków Agroturystycznych. Mnóstwo stoisk, różnorodność oferowanych do zakupów towarów, produktów gastronomicznych, materiałów reklamowych i promocyjnych przyciągało uczestników. Dużą atrakcją były stoiska Kół […]
2019-05-31

Ogłoszenie o naborze Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko OPERATOR OBSŁUGUJĄCY MASZYNĘ DO LODÓW w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-05-31

Ogłoszenie o naborze Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko Obsługi urządzeń gastronomicznych w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-05-31

Ogłoszenie o naborze Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko KELNERA w ramach projektu pn.  „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-05-31

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje […]
Skip to content