2019-11-08

Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniach 14- 22 grudnia br. na kieleckim Rynku odbędzie się kolejna edycja miejskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Obok stoisk handlowych i atrakcji stałych (m. in. karuzela wenecka) stanie niewielka (6x5m) nagłośniona                   i oświetlona scena. Zachęcamy zespoły wokalne, Koła Gospodyń Wiejskich, inne […]
2019-11-07

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostepnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb grup defaworyzowanych 1.2.1. Regulamin naboru wniosków Kryteria wyboru operacji – Budowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Procedura oceny i wyboru operacji Karta weryfikacji […]
2019-10-29

Wyniki naboru wniosków nr 9/2019, Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół nr 5/2019 z dnia 24.10.2019r. Protokół nr 6/2019 z dnia 25.10.2019r. Lista obecności 24.10.2019r. Lista obecności 25.10.2019r. Lista wniosków zgodnych z PROW i LSR Rejestr interesów z dnia 24.10.2019r. Rejestr interesów z dnia 25.10.2019r. Lista biorących udział w ocenie […]
2019-10-15

LIDER DZIŚ I JUTRO.

Pod takim hasłem w dniach 30.09 – 2.10 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021. Podsumowania stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii […]
2019-09-24

Wszystkich zainteresowanych informujemy, ze w dniu 23.09.2019r. zakończyły się nabory na Podejmowanie i Rozwijanie działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że środki zarezerwowane na te działania zostały wyczerpane i nie planujemy naborów w najbliższym czasie.
2019-09-06

OFERTA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jędrzejowskiego mogą wziąć udział   w wydarzeniu organizowanym przez Geopark Kielce na terenie Ogrodu Botanicznego  w Kielcach Termin: 29 września Godziny: 10.00-17.00 Rodzaj wydarzenia: integracyjne ognisko dla mieszkańców Kielc Warunki współpracy: udział bezpłatny, organizacja we […]
Skip to content