2019-12-12

Życzenia Świąteczne

2019-12-06

Protokół z Posiedzenia Rady LGD “Ziemia Jędrzejowska – -GRYF” z dnia 05.12.2019r. – Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady

Protokół 7/2019 z dnia 05.12.2019r. Lista obecności
2019-12-06

Konsultacje społeczne LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą planu komunikacji – str. 77 LSR po zmianach
2019-12-04

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia LGD “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w dniu 24.12.2019r (wigilia) będzie nieczynne. Dzień wolny odpracowany zostanie w sobotę – 21 grudnia 2019r.  
2019-11-14

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanego naboru wniosków w terminie od 21.11.2019r. do 05.12.2019r.  w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych Konsultacje harmonogram
2019-11-12

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD  „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, które odbędzie się 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 1130 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. W przypadku […]
Skip to content